Sikkerhet, verdi og miljø

Verdivurdering av IT-utstyr

Foxway // Verdivurdering av IT-utstyr

Verdivurdering

Last opp liste med oversikt over utstyr som skal avhendes og motta verdivurdering innen to virkedager. For å kunne gi en riktig pris er det viktig at mest mulig av spesifikasjoner er beskrevet. Listen må være i Excel-format.  Verdier

  Enten din bedrift skal gjøre en fullstendig utskifting av IT-parken eller sporadiske utskiftinger av IT-utstyr, bistår Foxway med garanterte restverdier og utkjøp av deres gamle IT-utstyr.

  I tillegg til restverdi er naturligvis sikkerhet og miljø avgjørende for trygg avlevering av deres brukte IT-utstyr.

  1. Sikker sletting – Med ISO-sertifiserte prosesser og sletteløsning godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterer Foxway data for markedets mest sikkerhetskrevende kunder.
  2. Årlig miljørapportering – Foxway forlenger levetiden på utrangerte IT produkter og utsteder årlige rapporter med miljødata til kundens miljøregnskap og bidrag til FNs bærekrafts mål.
  3. Smidige løsninger – Smidig logistikk med kundevennlige løsninger der du som kunde får full tilgang til vår Partner Portal med oversikt over alt innlevert materiell.