Foxway / PC-en bør ha tre eiere / Markedsledende leverandør av brukt IT-utstyr / Kjøp og salg av brukt IT-utstyr / We make digital life easy

Artikkel

PC-en bør ha tre eiere

Vi må tenke nytt rundt hvordan vi forvalter ressursene for å sikre at virksomheten har nok midler til innovasjon, og for at nytt utstyr brukes så lenge – og så godt som mulig.

Bærekraftige valg er de mest lønnsomme. Det har de største norske bedriftene innsett.

Av Henning Romero Skallist, salgsdirektør i Foxway

International Data Corporation (IDC) anslår i en fersk prognose at PC-salget i EMEA vil lande på 82,1 millioner enheter i 2020. Det er en vekst på 12,7 prosent sammenlignet med året før. Pandemien har ført til et sug etter nye enheter til hjemmekontor, og veksten fortsetter inn i neste år.

Selv om innkjøpene er nødvendige for å holde hjulene i gang, har salgsveksten to skyggesider som det er viktig å være oppmerksom på:  Innkjøp gir lavere budsjetter til digital endring, og vi tapper jordkloden for verdifulle mineraler og metaller. Derfor må vi tenke nytt rundt hvordan vi forvalter ressursene for å sikre at virksomheten har nok midler til innovasjon, og for at nytt utstyr brukes så lenge – og så godt som mulig.

Frigjør budsjettmidler

Bedrifter jobber hardt for å frigjøre midler til digital endring. En av de lavest hengende fruktene i denne sammenhengen er å redusere kapitalkrevende investeringer, og ta ned mengden prosesser som må forvaltes manuelt. Ta maskinvare som eksempel. Det er få grunner til at bedriften skal ha egne eksperter til å håndtere ansattes PC-er og mobiler. Ved å dytte dette over på leverandører med nye typer tjenesteavtaler får bedriften raskere tilgang til nye budsjettmidler, dyktige folk kan brukes til mer produktive formål, ansatte får utstyr av høyere kvalitet, og miljøavtrykket blir bedre.

Gode PC-er fungerer i ni år

I korte trekk handler dette om en tradisjonell forretningsmodell der strikken tøyes lenger. Det starter med at utstyr som høykvalitets PC-er produsert for bedriftsformål leies ut til store virksomheter, der ansatte får arbeidsverktøy som er kraftige og gir større produktivitet. Dette utstyret kan ha levetid på tre til fire år for den første eieren, og eiekostnadene er samtidig lavere. Deretter repareres og oppgraderes utstyret og kan sendes til ansatte som ikke har like stort behov for den kraftigste prosessoren.

Når det har utspilt sin rolle sendes det inn igjen for datasletting og en ny oppfrisking før utstyret enten går videre til skoler og kommuner, eller at bedriften velger å donere maskinene til veldedighet. Etter endt levetid på opptil ni år sendes alle materialer og råvarer til gjenvinning. Fordi PC-en får flere liv høster alle ledd i verdikjeden fordeler av en sirkulær forretningsmodell, og leietilnærmingen av utstyr er valgt av syv av de ti største arbeidsgiverne i Norge.

Forsiden Nyheter